dijous, 7 de juny del 2007

CONTES DEL MÓN

Dins el Pla Educatiu d’Entorn la biblioteca ha volgut tenir com a objectius principals:

  • Donar a conèixer la biblioteca i promocionar-la sobretot en l’alumnat nouvingut.
  • Fer partícip a l’alumnat en les activitats de dinamització de la biblioteca.

Per tant, amb la monitorització de Meritxell Aixarch i la participació de les professores de l’aula d’acollida (Susan Grau i Marisol Herrero) i del seu alumnat s’han fet lectures de narracions i contes de diversos països.

Els dijous dia 7 de juny van fer les exposicions que s’havien treballat. En concret es va explicar:

  • Conte en xinès: El lleó i el ratolí

Alumnes: Sichu Chen i XiaoGuo Zhou

*Teniu la presentació que van preparar a la biblioteca. Van accedir a Internet per trobar el conte que volien. I van preparar-lo a bocinets en xinès i en català. Pots entrar per veure’l.

  • Contes en pakistanès: Presentació del seu país i el conte de la tortuga

Alumnes:

  • Contes en àrab i berber:
Alumnes: Brahim El Mellali, Maryam Bamou, Jafaar...