dimarts, 15 de gener del 2008

Atenció al reglament

Fes ús però no abús de la biblioteca. Mira el reglament de règim interior abans.